UKE Inwentaryzacja


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze postulaty zgłoszone przez Izby podczas spotkania w dniu 2 marca br. w trakcie, którego podniesiono obawy związane z niestabilnym działaniem systemu PIT, krótkim okresem na realizację obowiązku sprawozdawczości i brakiem posiadania danych w wymaganych formatach przez PT, a w konsekwencji obawami o karanie PT, UKE podjęło decyzję o udostępnieniu prostszego narzędzia - Inwentaryzacja UKE - pozwalającego na wykonanie obowiązku wynikającego z art. 29 ust.2a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dostęp do tej aplikacji możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKE.

Po otrzymaniu sprawozdania i analizie przekazanych danych, w przypadku pomyłek, UKE zwróci się do danego PT o weryfikację i ewentualną poprawę przekazanych danych zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami.

Instrukcja wraz z oświadczeniami oraz szablony:

Instrukcja, oświadczenia (instrukcja.pdf)

Inwentaryzacja szablony (szablony.zip)

Baza Adresowa

Usługi Szablon

WiFi Szablon

Pozwolenia radiowe

QGIS projekt startowy

FAQ