UKE Inwentaryzacja


Szanowni Państwo,

UKE udostępnił w ramach systemu PIT narzędzie - Inwentaryzacja UKE - pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego zarówno z art. 29 ust.2a jak i 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dostęp do tej aplikacji możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKE.

Po otrzymaniu sprawozdania i analizie przekazanych danych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, UKE zwróci się do danego podmiotu o weryfikację i ewentualną poprawę przekazanych danych. Podmioty, których dane zostaną zaimportowane otrzymają informację o tym fakcie.

UKE rekomenduje przekazywanie danych zgodnych z szablonami, które przewidziane są w rozporządzeniu w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Instrukcja wraz z oświadczeniami oraz szablony:

Instrukcja, oświadczenia (instrukcja.pdf)

Inwentaryzacja szablony (szablony.zip)

Baza Adresowa

Usługi Szablon

WiFi Szablon

Pozwolenia radiowe

Infrastruktura Pasywna Szablony

QGIS projekt startowy

FAQ

Stawki za zajęcie pasa drogowego – nowe przepisy

Stawki za zajęcie pasa drogowego – stare przepisy