UKE Inwentaryzacja


Szanowni Państwo,

w celu umożliwienia Państwu przekazania danych o świadczonych usługach transmisji danych oraz świadczonych razem z nimi usługach telefonicznych oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r. UKE udostępnił narzędzie – Inwentaryzacja UKE - pozwalające na realizację tego obowiązku. Dostęp do tej aplikacji możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKE.

Jednocześnie informujemy, że w ramach bieżącej inwentaryzacji, tj. prowadzonej zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 r., dane należy przekazać korzystając z Systemu PIT

UKE rekomenduje przekazywanie danych zgodnych z szablonami dostepnymi poniżej

Szablony:

Szablony.zip

Instrukcja ładowania plików:

Instrukcja przekazywania plików